Reserva museologica do M. A. Sholokhov

Sholokhovskiy District


Address: Distrito de Sholokhov, aldeia de Vyoshenskaya, rua Sholokhov, 60


Nearest stations


Veshenskaya
1,12 km
Bazkovskaya
3,14 km
Belogorskiy
3,21 km
Базковская, нефтебаза
3,85 km
Gromkovskiy
6,65 km
Nizhniy Gorokhovskiy
7,08 km