Reserva museologica do M. A. Sholokhov

Sholokhovskiy District


Address: Distrito de Sholokhov, aldeia de Vyoshenskaya, rua Sholokhov, 60


Nearest stations


Veshenskaya
1,12 km
Bazkovskaya
3,14 km
Belogorskiy
3,21 km