Museo-Reserva de Mikhail Sholokhov

Sholokhovskiy District


Address: Districto de Sholokhov, pueblo de Vyoshenskaya, calle de Sholokhov, 60


Nearest stations


Veshenskaya
1,12 km
Bazkovskaya
3,14 km
Belogorskiy
3,21 km
Базковская, нефтебаза
3,85 km
Gromkovskiy
6,65 km
Nizhniy Gorokhovskiy
7,08 km