Museo-Reserva de Mikhail Sholokhov

Sholokhovskiy District


Address: Districto de Sholokhov, pueblo de Vyoshenskaya, calle de Sholokhov, 60


Nearest stations


Veshenskaya
1,12 km
Bazkovskaya
3,14 km
Belogorskiy
3,21 km